Videa

Cílem naší výuky je seznámit děti s vodním prostředím, umožnit jim hravým způsobem, přiměřeným jejich věku, přirozený a radostný pohyb ve vodě. Přes zvládnutí základních plaveckých dovedností, prvkového plavání, je dovést k vytyčenému cíli - stát se plavcem.


      

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tmRrmcnlwmk